.חריטה בלייזר על תליון זהב

חריטה בלייזר של טביעת אצבע על תליון זהב